Azrbaycan xlaq cümhuriyyti haqqında fikirlr

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı - ci il may ayının 28- də müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Cəmil Həsənli ( tarixçi alim) : " Respublika" sözü kimi o dövrdəki Azərbaycan- türk dilində " Cümhuriyyət" işlənirdi. Sovet dövründə cümhuriyyət sözü leksikondan çıxdı. O cümlədən, sovet dövründə. Cümhuriyyət qurucularından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu yolda elmli, mənəvi cəhətdən sağlam gənc nəslin yetişməsini vacib hesab edərək, çıxışında söyləyir: « Ey gələcək nəsil, ey gənclik! Ey əsrimizin Səyavuşunun böyümüş oğlu! Sənin üzərində böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. iki cilddən ibarət olan azərbaycan xalq cümhuriyyəti ensiklopediyasının səhifələrində azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsi və ictimai fıkir tarixinin ən mühüm məqamlarını, azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və fəaliyyətini, azərbaycan xalq cümhuriyyətini doğuran tarixi şəraiti, cümhuriyyət xadimlərinin həyat və mübarizəsini,. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalqımızın dövlətçilik və ictimai- siyasi fikir tarixində rolu misilsizdir. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamağa, öz dövlətçilik ənənələrini bərpa etməyə qadirdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1991- ci ildə öz müstəqilliyini bərpa edən müasir Azərbaycan Respublikası, ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir.

  • Cavanşir mmmdov mp3

  • Sia qroup azrbaycan

  • Azrbaycan dmir yolları struktur

  • Azrbaycan kanalari

  • Azrbaycan dilindn mtnlr


  • Video:Cümhuriyyti fikirlr azrbaycan

    Xlaq azrbaycan haqqında