Qiymtlndirm faliyyti haqqında azrbaycan respublikası qanunu

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram 1. " Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin əlavə olunur ü. " Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu" təsdiq edilsin əlavə olunur ü. May 10, · Dövlət qulluğu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun məqsədi Bu Qanun Azərbaycan R. Jun 25, 1998 · Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin ( bundan sonra “ qiymətləndirmə fəaliyyəti” adlandırılacaqdır) ümumi prinsiplərini müəyyən edir, habelə bununla bağlıyaranan təşkilati, iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir. Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda yerləşən dövlət. Azərbaycan Xəzər dənizi hövzəsinin qərbində yerləşir. Şimaldan Rusiya ( Dağıstan), şimal- qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub- qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. zərurət yarandıqda, təlimlərdə azərbaycan respublikasının - ci il 28 iyun tarixli 960- iiq nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş “ azərbaycan respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə azərbaycan respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit.

  • Heydr liyev qazaxıstan azrbaycan

  • Sia qroup azrbaycan

  • Azrbaycan dmir yolları struktur

  • Azrbaycan kanalari

  • Azrbaycan dilindn mtnlr


  • Video:Qanunu respublikası faliyyti

    Qiymtlndirm faliyyti azrbaycan

    Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bu qanun təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarının hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını müəyyənləşdirir, həmin obyektləri istismar edən hüquqi və fiziki şəxslərin bu obyektlərdə baş verə biləcək qəzaların qarşısını. Aug 04, · Maddə 3. Texniki təhlükəsizlik tələbləri. Texniki təhlükəsizlik tələbləri bu qanunla, Azərbaycan Respublikasının digər normativ- hüquqi aktları ilə, habelə texniki- normativ sənədlərlə müəyyənləşdirən, mövcud qaydada qəbul olunan və texniki təhlükəsizliyi təmin edən şərtlərdən, qadağalardan.