Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi pdf

Dərs vəsaitində sovet dövrü Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin tədqiqi məsələləri işıqlandırılır. Əsərdə terminologiya, orfoqrafiya, orfoepiya. ədəbi dilinin fonetik sistemi, lüğət tərkibi və onlara aid linqvistik xüsusiyyətlər geniş şərh olunur. Həmçinin müa- sir Azərbaycan dilinin orfoepiya, yazı,. Müasir dövrdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi dəyişir, terminoloji sistemdə normalaşma. ARJ, PDF, PİN, CD, DVD; Bu tip terminlərin əsas xüsusiyyəti. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi qloballaşan və sürətlə. Dilin lüğət tərkibində arxaizm və tarixizmlərin özünəməxsus yeri vardır. Bununla belə, lüğət tərkibi, sadəcə söz yığımından ibarət olmayıb, leksik vahidlərin mürəkkəb bir sistemini təşkil edir. Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Azərbaycanca- rusca lüğət; Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti; Türkcə- azərbaycanca lüğət; Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti; Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti; Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti; Azərbaycanca- ingiliscə lüğət; Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri.

 • Sen getdin mp3

 • Azrbaycan dram teatrı viki

 • Sia qroup azrbaycan

 • Dilmanc trcüm ingilis azrbaycan

 • Azrbaycan kanalari


 • Video:Tərkibi dilinin lüğət

  Tərkibi dilinin azərbaycan

  ÖLÇÜSÜ: 1 MB. Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust - cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş " Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğətə əvvəlki nəşrdə olmayan 18 minə. Created Date: 5/ 17/ 10: 56: 21 AM. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. sözlər dilin lüğət tərkibinə daxil olandan sonra qrammatik. dilində söz yaratma imkanlarının aşkar olunmasına və fransız dilinin lüğət tərkibində əhəmiyyətli mövqe tutmuş ümumişlək türk mənşəli sözlərin işlənmə. əsrlərdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi və onun sözləri haqqında lüğətlər yaranmışdır. Araşdırmalar apararkən XI- XIX əsrlərdə yaranan lüğətlər.

  Azərbaycan və İndoneziya dillərinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində ərəb dilinin rolu. Şoloxovun da dediyi kimi “ Xalqın ən böyük sərvəti- onun dilidir. ” Güman edilir ki, dünyada təqribən 7000 istifadə olunan aktiv dil vardır. Bu dillər arasında. Azerbaycan dili qədimliyino, öz mona tutumunun genişliyinə, lüğət ərkibinin. Dilin leksik tərkibi corniyyətin inaddi vo mənəvi həyatı, onun. tərkibini öyrənir. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə danışıqda rol oynayan bütün sözlər və frazeoloji vahidlər daxildir. Bununla belə, lüğət tərkibi. az- ın məlumatına görə, " Report" un Şirvan bürosu xəbər verir ki, kitabı Universitetin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan.

  pdf, Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti. Obastan - onlayn lüğətlər və ensiklopediyalar. Lüğətlər → Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti.