Azrbaycan respublikasının konstitusiya mhkmsi riz forması

Dec 31, · Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, " Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini. Konstitusiya qəbul edilir. ÜMUMİ MÜDDƏALAR. XALQ HAKİMİYYƏTİ. Hakimiyyətin mənbəyi I. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yegan mənbəəyi Azrbaycan ə xalqıdır. Az ərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan,. Dec 12, · azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, « azərbaycan respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,. Azərbaycan Respublikasında konstitusiya nəzarətini həyata keçirən orqan AR Konstitusiya Məhkəməsidir. 1995- ci il 12 noyabrda qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “ Keçid müddəaları” hissəsinin 11- ci bəndində bir il ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmalı olması göstərilmişdi. azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, " azərbaycan respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,.

  • Dim azerbaycan dili pdf qayda

  • Azrbaycan dram teatrı viki

  • Sia qroup azrbaycan

  • Dilmanc trcüm ingilis azrbaycan

  • Azrbaycan kanalari


  • Video:Respublikasının forması azrbaycan

    Konstitusiya respublikasının mhkmsi

    azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, « azərbaycan respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,.