Azrbaycan dili feil

Azərbaycan dili - Feil I hissə Fel qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsidir. fellər müxtəlif şəkil və zamanlarda işlədilən nə etmək? suallarından birinə cavab olur. felləri başqa nitq hissələrindən fərqləndirən digər qrammatik xüsusiyyətlər bunlardır. Feil ( qeyri- qəti gələcək zaman I şəxs ( cəm) ( Azərbaycan dili) ‎ ( 3 səh. Azərbaycan dili. 261 saylı məktəb- liseyin İbtidai sinif müəllimi. Azərbaycan dili - Feil II hissə • Felin qrammatik məna növləri Felin qrammatik məna növləri danışan şəxsin ( iş görənin - subyektin) üzərində iş görülən əşya ilə ( obyektlə) qarşılıqlı münasibətini bildirir. Məsələn: deyir- gülür, ölçdü- biçdi, bəzənib- düzənir, atılıb- düşür və s. Azərbaycan dilində elə feillər var ki, mürəkkəb feillərə oxşasalar da, bunlara mürəkkəb feil deyilmir. Bu feillərin bir qrupuna frazeoloji birləşmə ( başa düşdü, qulaq asdı, başa saldı və s. ), bir qrupuna isə tərkibi feil deyilir ( yaxşı elədi, həll olundu, itib getdi və s. 16) Bu piroq almalıdır.

  • Elnarə abdullayeva bülbül mp3 yüklə

  • Sia qroup azrbaycan

  • Azrbaycan dmir yolları struktur

  • Azrbaycan kanalari

  • Azrbaycan dilindn mtnlr


  • Video:Feil azrbaycan dili

    Azrbaycan dili feil

    Cümləsindəki almalıdır sözü hansı şəkildədir? 17) İşlə sözünü keçmiş zamanda şəxslər üzrə dəyiş 18) Səncə Əgər sözünün işləndiyi cümlədə feilin hansı şəkli ola bilər? 19) Gəlin biraz istirahət edək. Cümləsindəki feil hansı şəkildədir? Azərbaycan dili - Feil# KaspiLiseyi # KaspiDistant # AzərbaycanDili