Azrbaycan tarixi 1220 1222 ci illrd

ÖLÇÜSÜ: 722 KB. Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycanərazisində ibtidai icma quruluşu, Azərbaycanərazisində qədim dövlətlər, Azərbaycan III – IX əsrlərdə, Azərbaycan ərəb xilafəti sistemində, Azərbaycan IX- XIII Əsrin Əvvəllərində, Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə. Azərbaycan elmi və maarifinin çoxəsrlik tarixi var. 1919- cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin açılması, 1945- ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təsis edilməsi Azərbaycan xalqının ictimai şüurunda unudulmaz mərhələlərdir. Azərbaycan tarixi. ( Ən Mühüm Hadisələrin Xronoloji Xülasəsi) Qeyd: Bu hissədə H. Hüseynova və habelə Ə. Hacıyevin tərtib etdikləri Azərbaycan tarixi xronologiyasından geniş şəkildə istifadə edilmişdir. ÖLÇÜSÜ: 6 MB. AZƏRBAYCAN TARİXİci illər " Azərbaycan tarixi" çoxcildliyinin V cildində XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır. Azərbaycan xalqının bütün həyat sahələrini əhatə edən köklü dəyişiklik- lərin baş. Mar 14, · Kiçik summativ qiymətləndirmə. 8 sinif KSQ 5 Azərbaycan tarixi 1) Bu xanlıqların əsasını qoyan xanları müəyyən edin, hakimiyyət illərini yazın. A) Qarabağ xanlığı- B) Quba xanlığı- C) İrəvan xanlığı- D) Naxçıvan xanlığı- E) Gəncə xanlığı- 2) Xronoloji məsələləri həll edin: A. Monqolların Azərbaycana ilk yürüşüci illəri əhatə edən kəşfiyyat xarakterli yürüş.

  • Intim kitablar pdf

  • Azrbaycan dram teatrı viki

  • Sia qroup azrbaycan

  • Dilmanc trcüm ingilis azrbaycan

  • Azrbaycan kanalari


  • Video:Illrd tarixi azrbaycan

    Illrd tarixi azrbaycan

    Azərbaycan tarixi, Bakı- ; Mahmud İsmayıl. mənbələri də tarixi A lbaniya ilə tarixi Adurbadaqan arasında ayrıcın Araz çayı boyunca keçdiyini təsdiq edirlər. Belə ki, X əsr müəllifi əl- Məsudiyə görə, ər- Ras çayı " xürrəmi Babəkin Azərbaycanda sahib olduğu əl- Bəzzeyn adlı yerlə Arrana aid olan Əbu Musa ( Qarabağ - N V. ) dağı arasında axır".